www.grenzrouten.eu
© 2008 - Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung
Samstag, 27. Februar 2021 10:44:23
http:// www.grenzrouten.eu/content/mus/grenzrouten_nl/impressum_nl/index.html

ColofonColofon

Uitgegeven door
Stadt Aachen
Fachbereich Umwelt und
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
D - 52058 AACHEN
fon: 0241 / 432-0
stadt.aachen@mail.aachen.de
www.aachen.de

Concept

aixplan, Aachen
du-ko, Aachen

Redactie

aixplan, Aachen

Teksten

Ralf Schröder, Astrid Joraschky, Bettina Kreisel, Carina Danzig

Vertaling

Catherine Bignoneau, AIX-Data GmbH, Aken
Didier Bonni, ADL Lontzen-Welkenraedt-Plombières
Joan Kessels, ALC, Ospel

Vormgeving

w-design, Simmerath

Omzetting

Stadt Aachen
Presseamt - Online-Redaktion
Peter Klingel
fon: 0241 / 432-1321
onlineredaktion@mail.aachen.de

Foto's

Andrea Borowski
Carina Danzig
Dr. Dirk Tölke
EuRegionale Agentur GmbH
Kurt Cremer
Naturpark Hohes Venn-Eifel
Dr. Manfred Aletsee
Hans Glader

Projekctgroep GrensRouten

Dr. Manfred Aletsee, Didier Bonni, Sylvie Fabeck, Dr. Peter Gleißner, Monique Kerbusch, Uwe Müller, Béatrice Peters, Rhea Reints, Anne Schmidt, Nadine Schyns, Astrid von Reis

De GrensRouten zijn een project van de EuRegionale 2008 in samenwerking met de gemeente Aken, NABU-Stadtverband Aachen e.V. (Duitsland), de gemeentes Plombières, Kelmis en Raeren (België) en de gemeente Vaals (Nederland).

De EuRegionale 2008 is een grensoverschrijdend regionaal ontwikkelingsinitiatief van de regio Aken samen met de buren uit België en Nederland. De deelstaat Noordrijn-Westfalen stimuleert dit initiatief met het instrument REGIONALE van het Ministerie voor Bouwen en Verkeer. Doel van de EuRegionale 2008 is het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten en het versterken van de concurrentiekracht van de regio.

     
Uitsluiting van aansprakelijkheid

De auteur geeft geen garantie voor de juistheid en volledigheid van eigen inhoud en door de auteur samengestelde informatie. Hetzelfde geldt voor inhoud van derden die via deze dienst toegankelijk wordt gemaakt. Gebruik vindt uitsluitend op eigen risico van de gebruiker plaats. De auteur wijst alle aansprakelijkheid af. Voor zover er een rechtsverhouding zou bestaan tussen gebruikers van dit aanbod en de auteur ervan, is hierop Duits recht van toepassing. Daarbij dienen de wetten in formele zin van de Bondsrepubliek Duitsland primair te worden toegepast.

Opmerking: Verwijzingen en links

Bij een directe of indirecte verwijzing naar websites van derden ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, geldt een eventuele aansprakelijkheidsverplichting slechts indien de auteur op de hoogte is van de inhoud van dergelijke websites en het voor de auteur technisch mogelijk is, en van hem in redelijkheid verlangd kan worden, het gebruik ervan onmogelijk te maken ingeval dergelijke websites inhoud bevatten die in strijd is met de wet.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment waarop de links geplaatst zijn er geen illegale inhoud geconstateerd kon worden op de sites waarnaar wordt doorgelinkt. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige uitvoering, inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde websites. De auteur distantieert zich uitdrukkelijk van na het plaatsen van de link eventueel doorgevoerde veranderingen/aanvullingen met een illegale inhoud.

Mocht u constateren dat websites waarnaar wordt doorgelinkt vanuit www.grenzrouten.eu inhoud hebben die in strijd is met de wet, dan verzoeken wij u ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

Wij zullen dit dan direct onderzoeken en bij constatering van onwettige inhoud de link direct verwijderen.