www.grenzrouten.eu
© 2008 - Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung
Samstag, 27. Februar 2021 10:30:04
http:// www.grenzrouten.eu/content/mus/grenzrouten_nl/kontakt_nl/index.html

Contact


Contact

Stadt Aachen, Fachbereich Umwelt
Reumontstraße 1-3
D - 52064 AACHEN
Fon: +49 (0) 241 432-36211, - 36 66

Gemeente Vaals
Von Clermontplein 15
NL - 6291 AT VAALS
Fon: +31 (0) 43 306 85 82

ADL Lontzen Plombières Welkenraedt
Rue du Chemin de Fer 25
Fon: +32 (0) 87 78 32 41

Gemeente Kelmis
Kirchstraße 31
B - 4720 KELMIS
Fon: +32 (0) 87 63 98 39

Gemeente Raeren
Hauptstraße 26
B - 4730 RAEREN
Fon: +32 (0) 87 86 69 40

NABU Stadtverband Aachen e.V.
Geschäftsstelle
Preusweg 128a
D - 52074 AACHEN
Fon: +49 (0) 241 870 891