GrenzRouten

Netural Moresnet
Cultuurlandschap: Diversiteit bewaren

De Naturschutzbund Deutschland bevordert met allerlei projecten het behoud van het cultuurlandschap in Duitsland.
Het cultuurlandschap van de huidige Drielandenregio ontstond meer dan 2000 jaar geleden ten tijde van de Romeinse heerschappij. Om het Romeinse leger dat hier grote kampen had te voeden, werden grote stukken land kaal gemaakt en werd de agrarische productie ontwikkeld. Met de intensivering van de landbouw en de toegenomen vraag naar grond in de twintigste eeuw werd het traditionele cultuurlandschap, dat voorheen altijd een goede leefomgeving voor inheemse planten- en diersoorten was geweest, blootgesteld aan allerlei bedreigingen. Naar aanleiding daarvan heeft de Naturschutzbund Deutschland (NABU) zich ook in de grensregio tot doel gesteld het behoud van het cultuurlandschap te bevorderen. De vele activiteiten in dit opzicht omvatten onder meer het planten van hagen, het planten en verzorgen van knot- en solitaire bomen en van hoogstamfruitbomen en het beschermen van bomen tegen bijtschade.

Traditionele boomgaarden: Boomgaarden of "fruitweiden" zijn historisch gegroeide elementen van ons cultuurlandschap. Zij zijn belangrijk voor het aanzicht van het landschap, voor de bescherming van soorten, als biotopen en voor het behoud van lokale fruitsoorten. In het Rijnland grazen er van oudsher runderen in de boomgaarden. Door ouderdom en het uitblijven van onderhoud is het voortbestaan van de boomgaarden in Aken bedreigd. Een kadaster van boomgaarden moet gegevens over de actuele situatie opleveren en als basis dienen voor een toekomstig beschermplan. Een goed voorbeeld van de werkzaamheden van de NABU is de boomgaard Finkenhag, die direct aan de Duits-Nederlandse grens bij Orsbach ligt. Hier wordt in het intensief voor akkerbouw gebruikte landschap een systeem van met elkaar verbonden biotopen beschermd dat bestaat uit hagen, struikgewas, kleine eikenbosjes, knotbomen en weidestructuren. Onder de nieuw aangeplante fruitbomen bevinden zich onder andere oude soorten als de sterrenet, de Rheinischer Bohnapfel, Comtesse de Paris en de Aachener Hausapfel. Het terrein dient bovendien als broedplaats voor vogels die in open land en in het veld broeden: patrijs, roodborsttapuit, grasmus, zwartkop, tuinfluiter, bosrietzanger, spotvogel, tjiftjaf, fitis, kievit, fazant. Bovendien overwintert de blauwe kiekendief hier. De biotopen worden verzorgd door extensieve beweiding met schapen en regelmatige verzorging van de knot- en fruitbomen.

Er bevindt zich ook nog een fruitweide bij de historische grensovergang "Am Türmchen" bij het Vaalserquartier. Met een oppervlak van meer dan 5 hectare en meer dan 200 fruitbomen is dit de grootste en belangrijkste fruitweide in Aken.


 Link  Welkom
 Link  Evenementen 2020
 Link  Wegwijzers
 Link  Routen
 menupfeilrot  Onderwerpen
     Link Het rijk van Aken
     Link Drielandenpunt
     Link Westwall
     Link Neutraal-Moresnet
     Link Pelgrimage
     Link Königswald
     Link Galmeiwinning
     Link Smokkel
     Link Landgraben
     Link Grens Köpfchen
     Link Historisch Vaals
     menupfeilrot Cultuurlandschap
 Link  Musea
 Link  Wandeltips
 Link  Wandelcafés
 Link  Tourist-informatie
 Link  Contact
 Link  Colofon
 Link  Français
 Link  Deutsch